การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM หรือ Mobile Banking
ชื่อบัญชี "บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน จำกัด"

 ธนาคารกสิกรไทย  สาขา : ลาดพร้าว 10  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 752-2-31564-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขา : เอสพละนาด รัชดา  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 584-1-18097-3


หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อบริษัท หรือชื่อผู้จองห้อง และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02 938 1426

Visitors: 126,665