การเตรียมความพร้อมของการจัดงานประชุม สัมมนา

วิธีการสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ และสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร ได้เติบโตรวดเร็วมากยิ่งขึ้น วิธีการที่ใช้ได้ผล และดีที่สุดก็คือ จัดงานประชุมสัมมนา จะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กร และบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ มีความก้าวหน้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ไอเดียใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมาก ในการพัฒนาองค์กร และตัวบุคคลให้ยังยืนมากที่สุด การจัดงานสัมมนาแต่ละครั้งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง วิธีการหรือว่าเทคนิคจัดงานสัมมนา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานั้น ได้ประโยชน์สูงสุด

ก่อนที่จะจัดงานสัมมนาขึ้นแต่ละครั้ง สิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก และสำคัญมากที่สุดในการจัดงานก็คือ จะจัดอย่างไร จะวางแผนงานอย่างไร ให้คนที่เข้ามาร่วมงานนั้น ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งตัวองค์กรด้วย และตัวบุคคลด้วย สิ่งที่จำเป็นในการจัดสัมมนา มีดังนี้

·      บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับงานสัมมนา

คนที่จะเป็นวิทยากร หรือมาบรรยายในงานสัมมนา จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีความรู้และความสามารถในด้านที่เราต้องการจริง ๆ ทั้งความรู้ในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อคนที่เข้าร่วมในงานสัมมนานั้น จะได้ประโยชน์ และไดก้รับความรู้สูงสุดจากวิทยากร

·      เนื้อหา

การ จัดงานประชุมสัมมนา สิ่งที่จำเป็นในการจัดงานอีกอย่าง คือเราต้องรู้ว่าเนื้อหา หรือจุดประสงค์ในการจัดนั้นเพื่ออะไร ต้องการให้อะไร หรือว่าพัฒนาอะไรในตัวผู้ที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่องที่จะเอามาบรรยาย หรือมาแลกเปลี่ยนกันในงานนั้น สามารถเอาไปทำประโยชน์ หรือว่าต่อยอดอย่างไรได้บ้าง มีหัวข้อหลัก และหัวข้อรองอย่างไร

·      สถานที่

การจัดงานสัมมนาให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในเรื่องสถานที่ก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน สถานที่ที่จะใช้ในการ จัดงานประชุมสัมมนา จะต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับการสัมมนาโดยตรง เช่น ไมค์โครโฟน ลำโพง ที่นั่งรับรองแขก ห้องประชุม ห้องรับรอง หรือห้องสำหรับพักผ่อน อุปกรณ์ในการนำเสนอ หรือว่าการบันทึกกิจกรรมภายในงาน ทุกอย่างจะต้องมีการเตรียมความพร้อม

และสถานที่ในการจัดงาน ก็ต้องเหมาะกับเนื้อหา หรือว่าวัตถุประสงค์ในการจัด เช่นการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตร หรือการปลูกพืช สถานที่ในการจัด ก็ควรจะเป็นสถานที่ที่มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน ว่าสิ่งที่เราเอามาบรรยายนั้น เมื่อทำออกมาแล้ว จะได้ผลอย่างไร ต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

·      อื่น ๆ

สิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการ จัดงานประชุมสัมมนา เช่นคู่มือประกอบการบรรยาย เอกสารที่ต้องแจกเพิ่ม เพื่อที่จะให้ผู้ร่วมงาน ได้ดูประกอบ เพื่อความเข้าใจมากขึ้น จะต้องมีการเตรียมเอาไว้ทั้งหมด และงบประมาณในการจัดงาน ก็ต้องกำหนดรายละเอียดลงไป ว่าจะต้องการเท่าไหร่ เพื่อที่จะไม่ให้งบบานปลายรวมทั้งระยะเวลาในการจัดงาน ที่จะต้องบริหาร และวางแผนมาก่อน ว่าระยะเวลาในการจัดงานกี่วัน กี่ชั่วโมง ถึงจะครบวัตถุประสงค์ และทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้น ได้ประโยชน์มากที่สุด

             ฉะนั้นก่อนที่จะจัดงานประชุมสัมมนาแต่ละครั้ง การวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปทั้งหมด ถือว่ามีความสำคัญ และเป็นหัวใจหลักของการจัดงานสัมมนาด้วย เมื่อประกอบด้วยการวางแผนที่ดี และการจัดงานที่ดี ทั้งผู้ที่เข้าร่วมบรรยายในงาน และตัวขององค์กรเอง ก็จะได้ประโยน์สูงสุด

Visitors: 126,665